Föreläsare

Huvudteman för Perinatala vårmötet 2018 är Zero-separation/Nollseparation och Preeklampsi – hjärta och hjärna.

Inbjudna och bekräftade talare:

Chiesi inbjuder till Minisymposium på torsdag eftermiddag:
”Surfaktantbehandling hos prematura barn med RDS – från tanke till verklighet”
Tore Curstedt, Docent, Karolinska Institutet


Följ/gilla oss också på Facebook: www.facebook.com/varmote2018