Agneta Kleberg

Agneta Kleberg är specialissjuksköterska, med dr, och Senior NIDCAP Master Trainer vid Karolinska NIDCAP Tränings- och Forskningscenter vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Hon var en drivande kraft bakom införandet av NIDCAP (Neonatal Individualized Developmental Care and Assessment Program) i Sverige under början av 90-talet. Som Master Trainer utbildar hon andra NIDCAP-tränare och har varit med om att öppna NIDCAP-centra över hela Europa.

Titeln på Agnetas föreläsning: ”NIDCAP – vad är det, egentligen?”