Anna-Clara Collén

Anna-Clara Collén är internmedicinare och arbetar som överläkare och sektionschef på Strokenheten på Östra Sjukhuset i Göteborg. Genom åren har hon arbetat med hypertoni och i hennes forskning följde hon upp kvinnor som fyrtio år tidigare haft en hypertensiv graviditet. Hon jämförde med friska kontroller och undersökte bland annat hjärtfunktion och kärlstelhet.

Titeln på hennes föreläsning är ”Långtidseffekter av hypertensiv graviditet”