Anna-Karin Wikström

Anna-Karin Wikström arbetar som överläkare och professor på Akademiska sjukhuset/Uppsala Universitet. Hennes starkaste forskningsprofil är preeklampsi, där hon genom åren studerat sjukdomens patofysiologi och kliniska utfall.