Charlotte Iacobaeus

Charlotte Iacobaeus arbetar som gynekolog och obstetriker vid BB Stockholm och på Karolinska Institutet.  Hon disputerade 2017 på en avhandling om hur graviditet påverkar hjärt-kärlsystemet.

Titeln på hennes föreläsning är ” Hjärtfunktion under graviditet och vid preeklampsi”