Eva-Britt Bergström

Eva-Britt Bergström är neonatalsjuksköterska, barnmorska och vårdutvecklare på Neonatalavdelningen, Falu lasarett och har även arbetat en tid som medicinsk teknisk sjuksköterska på avdelningen.

Hon kommer att berätta om införande och det praktiska handhavandet av mobil CPAP behandling hos barn som vårdas hud mot hud med förälder på förlossningsavdelningen.