Fatumo Osman

Fotograf Maria Hansson. Fatumo Osman.

Fatumo Osman är lektor på Högskolan Dalarna och är medicine doktor sedan 2017 med forskningsområdet migration och föräldrastöd för utlandsfödda föräldrar.
Fatumo arbetar även med Högskolan Dalarnas internationella samarbetsprojekt för kapacitetsbyggande för barnmorskelärare i låginkomstländer.

Titeln på hennes presentation är ”Från Somalia till Sverige – föräldraskap i förändring.”