Jenny Ericson

Jenny Ericson är disputerad barnsjuksköterska vid barnkliniken på Falu lasarett. Hon har jobbat många år på neonatalavdelningen och inom barnsjukvård. Jenny disputerade i januari 2018 med avhandlingen ”Breastfeeding in mothers of preterm infants – prevalence and effects of support”.

Titeln på hennes föreläsning är: ”Amning av för tidigt födda barn – trender och stöd”.