Lina Bergman

Lina Bergman arbetar som specialistläkare inom obstetrik och gynekologi vid Falu lasarett. Hennes avhandling handlade om hur preeklampsi påverkar mammans hjärna vilket även är fokus för hennes fortsatta forskning i kombination med annan obstetrik forskning