Renée Flacking

Renée Flacking är barnsjuksköterska och docent i omvårdnad och arbetar som lektor vid Högskolan Dalarna. Renée leder forskningscentrat Reproductive, Infant and Child Health – RICH. Hennes forskningsintresse omfattar främst föräldraskap och amning hos föräldrar till för tidigt födda barn, under tiden på neonatalavdelning samt under barnets första år.

Titeln på Renées föreläsning: ”Noll separation – betydelsen av neonatalavdelningens design för amning och föräldrablivande”