Tore Curstedt

Tore Curstedt är född 1946. Han blev docent 1975 samt universitetslektor 1975-1980 i medicinsk och fysiologisk kemi vid Karolinska Institutet i Stockholm
Han har arbetat som verksamhetschef vid laboratoriet på Karolinska sjukhuset och som biträdande divisionschef vid Karolinska Universitetslaboratoriet.

Tore Curstedt utvecklade tillsammans med Bengt Robertson läkemedlet Curosurf (=CUrstedt-RObertson-SURFactant) för behandling av för tidigt födda barn med lungomognad.
Han har utvecklat ett nytt syntetiskt surfaktant som är under klinisk prövning i USA.

Tore Curstedt har erhållit många priser/utmärkelser: Kungliga vetenskapsakademin 1998, Hjärtlungfonden 2004, Chiesi Prize for Excellence i Neonatologi 2011, Stockholms läns landstings pris för Genombrott i klinisk forskning 2016, H M Konungens medalj i 12:e storleken i högblått band 2017 och Karolinska Institutets Stora Silvermedalj 2017.

Titeln på hans föreläsning är ”Surfaktantbehandling hos prematurfödda barn med RDS – från tanke till klinisk verklighet”.