Abstracts

Passa på att presentera din forskning!

Abstract på engelska eller svenska.
Max 250 ord med kortfattad bakgrund, metod, resultat och konklusion.
Ange namn och lärosäte/klinik samt önskemål om muntlig- eller posterpresentation.

Skickas till: Susanne.Hesselman@ltdalarna.se, senast 180315.

Besked senast 180401 om abstract är accepterat och om det blir poster eller muntlig presentation.


Följ/gilla oss också på Facebook: www.facebook.com/varmote2018