Information om personuppgiftslagen

INFORMATIONSMEDDELANDE ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN

SYFTE OCH PROCESS FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
De personuppgifter som du har valt att lämna kommer att behandlas i syfte att:
a) tillhandahålla deltagaruppgifter till arrangören av konferensdelar ni valt att anmäla er till.
b) tillhandahålla, med ditt uttryckliga medgivande, information till dig som deltagare inför Perinatala Vårmötet 2018.
c) tillhandahålla lista med specialkost konferensanläggningen, tillika restaurören.
d) överföra personuppgifter, med ditt uttryckliga medgivande, till tredje part Perinatalcentrum, Landstinget Dalarna, för att denne skall ha deltagarlistor och debiteringslistor, för kontroll av deltagare på plats. Uppgifterna behandlas i tryckt format, i anmälningssystemet Axaco Air eller e-post.

KONSEKVENSER AV UNDERLÅTENHET ATT LÄMNA UT UPPGIFTER
Det är frivilligt att lämna ut dina personuppgifter. Utan de obligatoriska uppgifterna kommer vi emellertid inte att kunna tillhandahålla servicen att registrera ditt deltagande och identifiera dig korrekt. Övriga uppgifter, som inte är märkta som obligatoriska, är inte nödvändiga för tillhandahållandet av tjänsten.

TREDJE PARTER SOM KAN FÅ ÅTKOMST TILL DINA UPPGIFTER
Dina personuppgifter hanteras i deltagarsystemet Axaco Air av Visit Dalarna AB som på uppdrag av Perinatalcentrum, Landstinget Dalarna har uppdrag att hantera anmälningarna till Perinatala Vårmötet 2018, och överlämnar deltagaruppgifter till arrangören Perinatalcentrum, Landstinget Dalarna.

TREDJE PARTER TILL VILKA DINA PERSONUPPGIFTER KAN ÖVERFÖRAS
Dina personuppgifter kan komma att överföras i samband med uppfyllandet av juridiska skyldigheter, efter beslut av offentliga myndigheter eller för utövandet av en juridisk rättighet.

REGISTERANSVARIG
Registeransvarig är Visit Dalarna AB

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade snarast och uppgifter som behandlats i strid mot gällande lagstiftning raderade, förbjuda att dina personuppgifter används i kommersiellt syfte eller marknadsföringssyfte och gratis en gång per år komma åt dina personuppgifter och begära ut en fullständig, uppdaterad lista med alla behandlare av dina personuppgifter genom att skriva till Visit Dalarna AB, Vasagatan 6, 795 30 Rättvik