Program

Program Perinatala vårmötet 2018 (pdf).

Presentation av föreläsare

Program

Torsdag 19/4

09.00 Registrering + Utställning

 

 

 

10.00 Mötets öppnande
10.15

 

 

Nollseparation – betydelsen av neonatalavdelningens design för amning och föräldrablivande

Renée Flacking, Barnsjuksköterska och Docent i omvårdnad, Högskolan Dalarna

 

11.00 NIDCAP – vad är det, egentligen?

Agneta Kleberg, Barnsjuksköterska, Med.Dr

 

 

11.40 Amning av för tidigt födda barn – trender och stöd

Jenny Ericsson, Barnsjuksköterska, Med.Dr, Barnkliniken, Falun

 

12.00 Lunch & Utställning

 

 

 

13.00 Zeroseparation

Nils Bergman, Public health physician, Kapstaden, Sydafrika

 

 

 

 

14.30 Fika & Utställning

 

 

15.00 Prolonged CPAP treatment in the delivery room

Helle Haslund, Sjuksköterska, Med.Dr, Aalborg Universitetshospital, Danmark

 

 

15.40 Användande av mobil CPAP på förlossningen, Falu lasarett

Eva-Britt Bergström, Barnmorska, Neonatalavdelningen Falu lasarett

 

15.50

 

16.10

Paneldiskussion

Moderator: Lars Wallin, Professor Högskolan Dalarna & forskningschef Landstinget Dalarna.

 

 
16.15-

17.00

Chiesi bjuder in till minisymposium:

Surfaktantbehandling hos prematura barn med RDS – från tanke till klinisk verklighet

Tore Curstedt, Docent Karolinska Institutet

 

 
18.30 – … Middag Dalasalen

 

Fredag 20/4

8.30 Prenatal diagnos av hjärtfel; Likvärdig vård i riket? Erfarenheter från ett regionalt centra och det nationella kvalitetsregistret för medfödd hjärtsjukdom (Swedcon)

Gunnar Bergman, Överläkare, Med.Dr, Barnhjärtcentrum Stockholm-Uppsala

 

9.15 Från Somalia till Sverige – föräldraskap i förändring

Fatumo Osman, Sjuksköterska, Med.Dr, Högskolan Dalarna

 

9.45 Fria Föredrag.

–          Maya Waern, Sahlgrenska Universitetssjukhuset: Prenatal detection of congenital heart disease – Results of a regional screening program 2013-2017

–          Karin Larsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset: Minska sectiofrekvensen hos förstföderskan: vår modell för att minska andelen kejsarsnitt utan att påverka det neonatala utfallet!

10.00 Fika & Utställning

 

10.30 Preeklampsi, del 1

Anna-Karin Wikström, Professor Kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet, Överläkare Gynekologi och Obstetrik, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

 

Hjärtfunktion under graviditet och vid preeklampsi

Charlotte Iacobaeus, Med.Dr, Specialistläkare Gynekologi och Obstetrik, BB Stockholm/Karolinska Institutet

 

Preeklampsi och hjärnan

Lina Bergman, Med.Dr, Specialistläkare Gynekologi & obstetrik, Falu lasarett

 

12.00 Lunch & Utställning

 

 

13.00 Långtidseffekter av hypertensiv graviditet

Anna Clara Collén, Med.Dr, Överläkare internmedicin, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg

 

Preeklampsi, del 2

Anna-Karin Wikström

13.40 Paneldiskussion

Moderator: Jan Wesström, Med.Dr, Överläkare vid Kvinnokliniken, Falu lasarett

 

14.00 Fria Föredrag

–          Linda Lorenz, Örebro Universitet: Chorioamnionit och intrapartal feber

–          Patricia Eckerdal: Neuroticism är inte associerad med ökad risk för perinatala komplikationer

–          Jenny Ericsson, Högskolan Dalarna/Falu lasarett: Mammors erfarenhet av amningsstöd

14.25 Nya riktlinjer från PerinatalARG

Berglind Arnadottir, Karolinska Universitetssjukhuset

 

14.45

15.00

Avslutning och fika