Program – gamla sidan!

Preliminärt program som PDF

Presentation av föreläsare

Preliminärt program

Torsdag 19/4

09.00 Registrering + Utställning

 

10.00

 

Nollseparation – betydelsen av neonatalavdelningens design för amning och föräldrablivande

Renée Flacking, Barnsjuksköterska och Docent i omvårdnad, Högskolan Dalarna

11.00 NIDCAP – vad är det, egentligen?

Agneta Kleberg, Barnsjuksköterska, Med.Dr

11.40 Amning av för tidigt födda barn – trender och stöd

Jenny Ericsson, Barnsjuksköterska, Med.Dr, Barnkliniken, Falun

12.00 Lunch + Utställning

 

13.00 Zeroseparation

Nils Bergman, Public health physician, Kapstaden, Sydafrika

14.30 Fika + Utställning

 

15.00 Prolonged CPAP treatment in the delivery room

Helle Haslund, Sjuksköterska, Med.Dr, Aalborg Universitetshospital, Danmark

15.45 Användande av mobil CPAP på förlossningen, Falu lasarett

Eva-Britt Bergström, Barnmorska, Neonatalsjuksköterska, Neonatalavdelningen, Falu lasarett

16.00

 

16.45

Avslutande paneldiskussion

Moderator: Lars Wallin, Professor Högskolan Dalarna & forskningschef Landstinget Dalarna.

 Chiesi inbjuder till Minisymposium:
”Surfaktantbehandling hos prematura barn med RDS – från tanke till verklighet”
Tore Curstedt, Docent, Karolinska Institutet

Fredag 20/4

8.30 Prenatal diagnos av hjärtfel; Likvärdig vård i riket? Erfarenheter från ett regionalt centra och det nationella kvalitetsregistret för medfödd hjärtsjukdom (Swedcon)

Gunnar Bergman, Överläkare, Med.Dr, Barnhjärtcentrum Stockholm-Uppsala

9.15 Från Somalia till Sverige – föräldraskap i förändring

Fatumo Osman, Med.Dr och Lektor, Sjuksköterska, Högskolan Dalarna

9.45 Fria Föredrag
10.00 Fika + Utställning

 

10.30 Preeklampsi

Anna-Karin Wikström, Professor Kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet, Överläkare Gynekologi och Obstetrik, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Hjärtfunktion under graviditet och vid preeklampsi

Charlotte Iacobaeus, Med.Dr, Specialistläkare Gynekologi och Obstetrik, BB Stockholm/Karolinska Institutet

11.35 Preeklampsi och hjärnan

Lina Bergman, Med.Dr, Specialistläkare Gynekologis & obstetrik, Falu lasarett

12.00 Lunch + Utställning

 

13.00 Långtidseffekter av hypertensiv graviditet

Anna Clara Collén, Med.Dr, Överläkare internmedicin, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg

13.40  Paneldiskussion

 

14.00 Nya riktlinjer från PerinatalARG
Fria Föredrag
15.00 Avslutning

 


Följ/gilla oss också på Facebook: www.facebook.com/varmote2018